AIMExpo 2016

Pakelo sẽ tham dự hội chợ cho xe hai bánh AIMExpo (Orlando, Florida từ ngày 13 đến 16 tháng 10 năm 2016) - gian hàng 420. Khám phá các dòng sản phẩm bôi trơn PAKELO MBK.

Dầu Krypton Racing vượt qua "Drifting Test"

Đọc câu chuyện của Manuel Vacca. Trình điều khiển Drifting PRO, giáo viên và chủ sở hữu của HP Garage, một hội thảo cơ khí tập trung vào các xe trôi sử dụng dầu Pakelo. Kiểm tra nó ra!